مقالات صائب پژوهی

مقالات صائب شناسی دکتر محمدعلی شیوا


 

۱- صائب شاعر زمانه‌ی خویش – محمدامین ریاحی

۲- بررسی مضمون آفرینی های صائب – محمدحکیم‌آذر   بخش نخست

۳- بررسی مضمون آفرینی های صائب – محمدحکیم‌آذر    بخش دوم

۴- در حاشیه ی سبک صائب – دکترامیربانو فیروزکوهی

۵- تجلی بسم الله در شعر صائب تبریزی  دکتر محمدعلی شیوا

۶- صائب و پرهیز از « حرف های قالبی» (کلیشه ای)  دکتر محمدعلی شیوا

درباره نویسنده