تلاوت شوق

تلاوت شوق (کتاب صوتی غزلیات صائب)

باصدای: دکتر محمدعلی شیوا

توضیح: یکی از مهمترین عوامل فهم درست و ایجاد ارتباط حسی و معنایی با غزلیات صائب و شاید هر شاعر بزرگ دیگری، درست خواندن شعر است. از این پس در این پست فایل های صوتی غزلیات صائب به روایت دیوان غزلیات صائب تبریزی به تصحیح زنده‌یاد محمد قهرمان و با صدای دکتر محمدعلی شیوا نهاده می شود. امید که مورد استفاده‌ی علاقه‌مندان واقع شود.

مدیریت سایت

تلاوت شوق ۱ (اگرنه مدّ بسم الله بودی تاج عنوان ها / نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه دیوان ها)  لینک دانلود

تلاوت شوق ۲  (آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به‌جا / از جوانی حسرت بسیار می‌ماند به‌جا)         لینک دانلود

تلاوت شوق ۳  (نغمه آرام از من دیوانه می سازد جدا / خواب را از دیده این افسانه می‌سازد جدا) لینک دانلود

تلاوت شوق ۴ (جان روشن‌دل ز جسم مختصر باشد جدا / در صدف از راهِ‌ غلطانی گهر باشد جدا) لینک دانلود

تلاوت شوق ۵ (شد به دشواری دل از لعلِ‌ لبِ‌ دلبر جدا / این کبابِ تر به خونِ‌ دل شد از اخگر جدا) لینک دانلود

تلاوت شوق ۶ (خط نمی‌سازد مرا زاآن لعلِ‌جان‌پرور جدا / تشنه کی گردد به تیغِ‌ موج از کوثر جدا) لینک دانلود

تلاوت شوق ۷ (باخودی هرگز نگردد دل ز درد و غم جدا / هرکه از خود شد جدا شد از غم عالم جدا) لینک دانلود

درباره نویسنده