برنامه رادیویی پرنیان خیال

سلسله برنامه های رادیویی «پرنیان خیال»            رادیو فرهنگ – زمستان ۹۳

شرح غزلیات صائب تبریزی  توسط دکتر محمدعلی‌شیوا

پرنیان خیال ۱

پرنیان خیال ۲

پرنیان خیال ۳

پرنیان خیال ۴

پرنیان خیال ۵

پرنیان خیال ۶

پرنیان خیال ۷

درباره نویسنده