گزارش تصویری رونمایی از تمثال صائب تبریزی اثر استاد ارغوان خاتمی در کتابخانه ملی ایران

گزارش تصویری رونمایی از تمثال صائب تبریزی اثر استاد ارغوان خاتمی در کتابخانه ملی ایران

رونمایی از تمثال صائب تبریزی

در کنار استاد دکتر امیربانو کریمی فیروزکوهی

 

استاد ارغوان خاتمی در کنار تمثال صائب تبریزی

 

استاد ارغوان خاتمی در حال ایراد سخنرانی

 

در کنار استاد دکتر توفیق سبحانی

 

در کنار استاد حسین آهی

 

در کنار دکتر محمدعلی شیوا

 

درباره نویسنده